تنها برای تومی نویسم بی بی باران

 

 

 

 آدما همیشه با ارزش ترین هدیه ها رو به بهترین هاشون میدن این وبلاگ چیز با ارزشی نیست اما با همه سادگیش و با همه کمیش تقدیم میکنم به بهترین و عزیزترین آدمی که روی زمین هست تقدیم به کسی که ثانیه ثانیه به یادشم  تقدیم به گلی که هرگز از دیدن و بوییدنش سیر نمی شم و تقدیم به مهربونی که همیشه با افتخار نامش رو صدا میزنم....
تقدیم به دلنشین ترین "آوای زندگیم"
با تمام وجودم دوست دارم...


گزارش تخلف
بعدی